Facader og facadearbejde

Glas anvendes i stadig stigende grad som bygningsmateriale på lige fod med beton, mursten, metaller og træ. Det stiller øgede krav til lyskvalitet, æstetik og sikring. Samtidig skal glasset opfylde Bygningsreglementets krav til isoleringsevne, lyddæmpning og personsikkerhed. Faktorer, som vægtes i forhold til hinanden og bygges ind i de enkelte glaselementer.

Vi hjælper dig med at se mulighederne i glasset

Glarmester Gruppens medlemmer har erfaring i at arbejde med glas i konstruktionsmæssig sammenhæng. Vi er opmærksomme på de små forskelle, der ofte er afgørende for den samlede konstruktion. Som faglærte glarmestre ser vi den samlede konstruktion ud fra mulighederne i glasset.

Rådgivning inden for facader

Glarmester Gruppens medlemmer rådgiver dig om, hvordan glasset bedst indgår i bygningskonstruktionen.